JOŠ 2 DANA ZA PRIJAVU EKIPA

Autorpikadodnz

JOŠ 2 DANA ZA PRIJAVU EKIPA

Kao što smo već pisali, još su 2 dana ostala za prijavu ekipa za predstojeću pikado sezonu. Molimo ekipe koje do sada nisu izvršili prijavu, da što žurnije to naprave, kako bi se moglo startati sa sezonom kao što je planirano, a to je  08. listopada 2014 g.

Kalkulaciju troškova i način uplate kotizacije možete vidjeti na sljedećoj tablici, a istu smo objavili i na prijašnjem postu: http://pikado-dnz.hr/nova-sezona-novo-vodstvo/

1)  Kotizacije za ligaško i kup natjecanje

 Za sezonu 2014/15 troškovi kotizacija su prikazani u sljedećoj tablici:

HPS

PSDNŽ

UKUPNO
KLUB 250 kn 150 kn 400 kn
IGRAČ 75 kn po igraču 55 kn po igraču 130 kn
KUP 150 kn 100 kn 250 kn

TAKOĐER JE SVAKA EKIPA DUŽNA UPLATITI 100 KN ZA  ČLANARINU HPS-u!!

U slučaju da neka ekipa prijavljuje 6 igrača treba platiti: 400 kn (LIGA) + 250 kn(KUP) +  780 kn (130 kn x 6 igrača) = UKUPNO   1430  kn + članarina HPS-u IZNOSI 1530 KN

2) PODACI ZA UPLATU

Opću uplatnicu popuniti na sljedeći način:

PLATITELJ: upišite svoje podatke (npr: PIKADO KLUB KRVAVAC)
PRIMATELJ: Pikado savez Dubrovačko-neretvanski
IZNOS: xxxx kn (sami izračunati)
MODEL: ostaviti prazno
IBAN PRIMATELJA: HR1623600001102388883
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB uplatitelja
OPIS PLAĆANJA:  Uplata kotizacije za sezonu 2014/15

O autoru

pikadodnz administrator

Napiši odgovor